صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : یکشنبه 2 مهر 96
مدیریت امور عمومی

وظایف و اختیارات

-اجراي سياست‌ها و خط مشي‌هاي دانشگاه در زمينه كليه امور عمومي (تداركات و سفارشات خارجي ، كارپردازي ، انبارداري ، نظافت ، نقليه ، فضاي سبز ، و ...)

-تهيه و تنظيم آئين نامه‌ها ، بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي اداري لازم جهت انجام امور عمومي دانشگاه براي ارائه به مقامات ذيربط براساس ضوابط، مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به كليه واحدها پس از تأئيد.

-همكاري با واحد حراست در زمينه حفاظت از ساختمانها ، اموال و تأسيسات.

-برنامه‌ريزي و نظارت بر روشهاي مطلوب اداره امور عمومي دانشگاه.

-انجام كليه اقدامات لازم در زمينه تداركات و تأمين وسايل و تجهيزات مورد نياز واحدهاي مختلف دانشگاه  و   سفارش از داخل و خارج كشور با هماهنگي كامل واحدهاي ذيربط.

-نظارت در انجام كليه امور خدماتي دانشگاه و ارائه آن به واحدهاي مختلف.

-انجام امور مربوط به قراردادهاي دانشگاه در زمينه خدمات عمومي با هماهنگي مسئولين ذيربط.

ظارت بر امور حضور و غياب ، ورود و خروج و انتظامات دانشگاه.

-انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

صفحه اصلی سایت |
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.