صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : یکشنبه 2 مهر 96
مدیریت منابع انسانی

وظایف و اختیارات

-اجراي سياست ها و خط مشي هاي دانشگاه در زمينه هاي مربوط به امور اداري ، استخدامي .

-نظارت بر حسن انجام فعاليتهاي واحدهاي تابعه .

-تهيه و تنظيم آيين نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي  اداري لازم جهت ارائه به مقامات ذيربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به كليه واحدها پس از تاييد .

-مراقبت در اجراي مقررات انضباطي و رسيدگي به تخلفات كاركنان و ارجاع مراتب به هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري .

-مطالعه و بررسي رسته هاي شغلي مشاغل دانشگاهي و ارائه نظرات و پيشنهادات اصلاحي به مراجع ذيربط با همكاري مديريت بودجه ، تشكيلات و تحول اداري دانشگاه .

-ايجاد و نگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري كليه پرسنل دانشگاه .

-برنامه ريزي در جهت تامين نيروي انساني مورد نياز دانشگاه و ارائه طرحها و پيشنهادهاي لازم و همچنين انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هيات علمي و غير هيات علمي .

-پيش بيني ترفيع و تغيير گروه سالانه كاركنان با كمك واحدهاي مربوط .

-شركت در جلسات تهيه و تنظيم بودجه پرسنلي كاركنان .

-انجام امور مربوط به قراردادهاي دانشگاه با هماهنگي مسئولين ذيربط .

-تهيه طرحهاي مربوط به رفاه عمومي كاركنان و نظارت برحسن اجراي طرحهاي مزبور .

-برنامه ريزي و نظارت بر روشهاي مطلوب اداره امور استخدامي دانشگاه .

-نظارت بر اجراي صحيح مقررات استخدامي و ارائه راهنمايي هاي لازم .

-همكاري در امر تهيه و تنظيم و اصلاح مجموعه شرح وظايف ، نمودار و پستهاي سازماني دانشگاه با مديريت بودجه ، تشكيلات و تحول اداري دانشگاه .

-نظارت بر امور حضور و غياب ، طرح تمام وقت، اضافه كاري و انتصاب كاركنان ( هيات علمي و غير هيات‌علمي).

-مشاركت در جلسات و كميسيونهاي مختلف و اظهار نظر و ارائه پيشنهادات لازم.

-رسيدگي به امور رفاهي و بازنشستگي كاركنان و اتخاذ تصميمات لازم .

-نظارت بر امر ارزشيابي واحدهاي تابعه .

-انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق .


تلفن های اداره منابع انسانی:

نام شماره داخلی   سمت
  مریم مدیری  3053  مدیر محترم منابع انسانی
  عصمت هاشمی  3049  امور مربوط به اعضای محترم هیات علمی
مریم خضری  3052  امور مربوط به اعضای محترم هیات علمی
  بهار رستمی  3054  امور مربوط به اعضای محترم هیات علمی
  فریده خاندانی  3050  امور پرسنلی مربوط به اعضای محترم غیر هیات علمی
 رضا سلطانی  3051  امور پرسنلی مربوط به اعضای محترم غیر هیات علمی
 مهدیه شفیعی  3045  
 فاطمه افضلی  3046  امور مربوط به اعضای محترم بازنشسته هیات علمی و غیر هیات علمی
 رضا ایرانمنش  3048  امور مربوط به حضور و غیاب اعضای محترم غیرهیات علمی

در صورت عدم پاسخ شماره داخلی 3053 با شماره داخلی 3049 تماس حاصل نمایید. 

صفحه اصلی سایت |
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.