صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : یکشنبه 2 مهر 96
معرفی

معرفی

این معاونت در حقیقت پشتیبانی امور آموزشی و پژوهشی را برعهده دارد و البته به صورت مستقیم -مانند آموزش یا پژوهش قابل مشاهده نیست-اما چنانچه این خدمات قطع شود یاخللی در آن پدید آید باعث رکود در وظایف اصلی دانشگاه یعنی آموزش و پژوهش می گردد.

واحدهای زیر مجموعه شامل مدیریت منابع انسانی، مدیریت امور مالی، مدیریت امور عمومی ومدیریت بودجه و تشکیلات و تحول اداری می باشد. جهت رفاه کارکنان و اعضای هیات علمی ستاد رفاهی زیر نظر این معاونت انجام وظیفه می نماید. واحد آموزش کارکنان نیز به منظور ارتقا سطح دانش و مهارتهای کارکنان هر ساله برنامه های آموزشی را تنظیم می کند و کارگاههای آموزشی را برگزار می نماید. 
شرح وظایف

-همكاري با رئيس دانشگاه در اجراي هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي دانشگاه.

-رسيدگي به هدفهاي اجرايي دانشگاه و چگونگي گردش‌كارها و روشهاي كار در واحدهاي‌مختلف.

-ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي مربوط به واحدهاي تحت پوشش و اظهار نظر درخصوص رفع مشكلات موجود.

-​نظارت برحسن اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط به امور اداري، استخدامي ، مالي و معاملاتي و حقوقي دانشگاه.

-​ارائه گزارشهاي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه در خصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت نظر.

-اتخاذ تصميم در مورد برنامه كار واحدهاي تابعه.

-شركت در شوراها ، كميسيون ها ، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداري ، استخدامي ، مالي و معاملاتي و حقوقي در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه.

-نظارت ، همكاري و اظهار نظر در تهيه و تنظيم بودجه ساليانه دانشگاه و پيشنهاد آن به مقامات و مراجع ذيربط.

-تهيه و اجراي طرحهاي رفاهي كاركنان با توجه به امكانات دانشگاه.

-انجام امور استخدامي و تامين نياز نيروي انساني دانشگاه طبق مقررات و ضوابط مربوط.

-بررسي و پيشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامي اعضاء هيات علمي به مراجع ذيصلاح.

-همكاري با ديگر معاونت ها و واحدهاي مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف آموزشي ، پژوهشي ، دانشجويي و فرهنگي دانشگاه.

-نظارت بر انجام امور نگهباني و انتظامي دانشگاه با همكاري واحد حراست دانشگاه.

-انجام ساير امور محوله از طرف رياست دانشگاه.

صفحه اصلی سایت |
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.